वैदेशिक रोजगारीमा कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को प्रभाव सर्भेक्षण

नमस्कार !

नेपालको प्रदेश नं‌. ५ मा स्थायी बसोबास भई हाल विदेशमा रोजगारी, व्यापार तथा पेशागत आयआर्जनमुखी काम गरिरहेका र उक्त कामबाट सन् २०२० जनवरी १ पछि नेपाल फर्केका प्रदेशवासीलाई कोरोना भाइरस (कोभिड -१९)ले पारेको असरलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यसैअनुसार, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश नं. ५ ले प्रदेश सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको प्राविधिक सहयोगमा यो सर्वेक्षण गर्न लागेको छ। यो सर्वेक्षण ती लक्षित वर्गले मात्रै भरिदिनुहुन अनुरोध छ। यो सर्वेक्षण तथ्याङ्क संकलनका लागि मात्र गरिएको हो र यो सर्वेक्षण प्रदेश सरकारको कुनै किसिमको आश्वासन होइन।संकलित तथ्याङ्क प्रदेशका नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा योजना निर्माण प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ।
सर्वेक्षणको लागि ३ देखि ५ मिनेट जति समय लाग्नेछ। यो सर्भे कम्प्युटर तथा मोबाइलबाट भर्न सकिनेछ। पुनश्च : एक परिवारका १ जनाभन्दा बढी सदस्यहरु विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने प्रत्येकले छुट्टाछुट्टै यो सर्भे भर्नुहोला। गोपनीयताको लागि व्यक्तिको नाम कतै उल्लेख गर्नु पर्ने छैन ।
के तपाइ माथि भनिए अनुसारको लक्षित वर्ग हो ?
जहाँ बसेको भएपनि कोभिड-१९ बाट सुरक्षित रहनुहोला ।

परिचयात्मक प्रश्नावलिहरु

कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्

कोभिड -१९ विशेष प्रश्नावलीहरु

कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्

फर्कनेहरुको लागि थप प्रश्नावलिहरु

कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्

जागिर सम्वन्धिकाको प्रश्नहरु

कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
प्रदेश ५ मा फर्केपछि रोजगारीमा आवद्ध हुनको लागि प्रदेश न ५ सरकारबाट तपाइको अपेक्षा के छ ? 
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्

व्यापार/व्यवसाय सम्वन्धी प्रश्नावलिहरु

कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्
कृपया उत्तर हाल्नुहाेस्